Stichting DUTCH MUSEUM SABA

Official documents of the foundation

(all in Dutch)

 

Statutes

Annual Report 2015

Annual Financial Report 2015

General Policy

Safety Policy

ICOM Ethical Code

subscribed by all board members

Board


address:
Park Lane Street 12, Winwardside
Saba, Dutch Caribbean
phone: +599-4165856 / 4166030
registration Chamber of Commerce Saba no: 1198

email

 

ANBI-Status

Culturele ANBI

Als ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Verder dient voldaan te worden aan alle ANBI-voorwaarden, hetgeen het geval is.
Meer info volgt